29 Mayıs 2021, 13:30-15:10

YARIŞMA SONUÇLARI

1. Olan Proje
Dorothea Orem
2. Olan proje
Ida Jean Orlando
3. Olan Proje
Faye G. Abdellah
4. olan Proje
Marjory Gordon
5. olan proje
Madeleine Leininger

YARIŞMA ve BİLDİRİ KURALLARI

Yarışma yönergesi
 • Bu yarışmaya yalnızca Bezmialem Vakıf Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü 4. Sınıf öğrencileri katılabilir.
 • Öğrencilerin danışmanları ile hazırladıkları bitirme projesi özetleri, en geç 23.04.2021 tarihinde düzenleme kuruluna iletilecektir.
 • Düzenleme kurulu, bildiri özetlerini http://hemsirelikprojeyarismasi.bezmialem.edu.tr web sayfasından, bildiri gönder sayfasından kabul edecektir.
 • Projelerin bildiri özetleri, Bezmialem Vakıf Üniversitesi mensubu olmayan bağımsız hakemlerden oluşan bir bilimsel kurul tarafından incelenecektir.
 • Bilimsel kurul üyeleri, gönderilen bildirileri bilimsel kalitelerinin ve uygunluklarının belirlenmesi amacı ile değerlendirecek ve puanlayacaklardır.
 • Değerlendirme sonuçlarında bilimsel kuruldan en yüksek puanı alan beş proje seçilecektir.
 • Projelerden üretilen posterler 23.04.2021 tarihinden sonra yarışma web sitesinde yayınlanacaktır.
Bildiri hazırlama
 • Bildiri özetleri, sunumlar ve posterlerin dili Türkçe hazırlanacaktır.
 • Bildiriler bu linkten indirilecek taslağa uygun şekilde hazırlanacaktır.
 • Hazırlanan projelerden posterler bildirilerle birlikte sisteme yüklenecektir. Poster taslağı (Posterler, taslaktaki ölçüler sabit kalmak koşuluyla konuyla istenilen şekilde düzenlenebilecektir. Ek’te iletilen örnektir.) için tıklayınız.
 • Her bir bildiri özeti intihal kontrol yazılımı ile kontrol edilecektir.
 • Özet 150 kelimeden az, 350 kelimeden (başlık adı, yazar adı soyadı, kurum bilgileri ve anahtar kelimeler hariç) fazla olmamalıdır.
 • Bildiri özetleri, Times New Roman yazı tipinde, 1,5 satır aralığında ve 11 punto büyüklüğünde hazırlanmalıdır.
 • Bildiri özet başlığı konu içeriğini yansıtmalı, kısa olmalı ve kısaltma içermemelidir. Başlık her kelimenin ilk harfleri büyük olacak şekilde yazılmalıdır.
 • Yazar isimleri sadece ilk harf büyük olacak şekilde küçük harfle, soy isimleri tamamı büyük harfle yazılmalıdır.
 • Bildiri özeti, içerik ve kapsam açısından anlaşılır olmalıdır.
 • Özet içinde kısaltma kullanılması gerektiğinde, kısaltma ilk geçtiği yerde parantez içinde belirtilmelidir.
 • Orijinal araştırma bildiri özetleri için “giriş, amaç, gereç yöntem, bulgular, sonuç ve öneriler” bölümlerini içerecek şekilde yapılandırılmalıdır.
 • Olgu sunumu bildiri özetleri için “giriş, amaç, olgu(lar), sonuç ve öneriler” bölümlerini içerecek şekilde yapılandırılmalıdır.
 • Klasik derleme makalelerde bildiri özeti için “giriş, amaç, sonuç ve öneriler” bölümlerini içerecek şekilde yapılandırılmalıdır.
 • Anahtar kelimeler en az 3, en fazla 5 kelimeden oluşmalıdır.
 • Proje grupları sunum yapmak için grup içerisinden temsilci seçmelidir.
Son Bildiri Gönderim Tarihi:23.04.2021

Proje Grupları

 • Betül Aygün
  Zeynep Ayşe Uslu
  Prof. Dr. Türkinaz Aştı
 • Berke Yazar
  Hümeyra Saruhan
  Doç.Dr. Yazile Sayın
 • Fatoş Kurtuluş
  Hilal Turgut
  Esma Nur Ekinci
  Doç.Dr. Yazile Sayın
  Arş.Gör. Yasemin Adıgüzel
 • Ceyda Altundağ
  Buket Özcan
  Dr. Öğr. Üyesi Özcan Erdoğan
 • Gizem Ertan
  Hilal Işık
  Nazmiye Gülünay
  Dr. Öğr. Üyesi Özcan Erdoğan
  Arş.Gör. Yasemin Kıyak
 • Pelin Yurttaş
  Selma Aksoy
  Şeyma Okur
  Şeyma Işık
  Zeynep Uyanıker
  Dr.Öğr. Üyesi Sema Bayraktar
 • Melike Onar
  Simge Şeker
  Şevval Dursun
  Hilal Tellioğlu
  Selin Ayaz
  Dr.Öğr. Üyesi Sema Bayraktar
  İdr.Uzm.Merve Meşedüzü
 • Recep Taner
  Veysel Tükenmez
  Veysel Korkmaz
  Öğr.Gör. Nareg Doğan
 • Sema Kızılarslan
  Sevgi Yıldız
  Gökçe Güleryüz
  Meryem Yağmur Çetin
  Öğr.Gör. Nareg Doğan
 • Arjin Dursun
  Simge Tören
  Ecem Savcıoğlu
  Öğr.Gör. Elif Koyuncuoğlu
 • Fatma Bozyokuş
  Sevde Nur Şimşek
  Gülhanım Arkız
  Buket Çağla Akot
  Öğr.Gör. Elif Koyuncuoğlu
 • Yağmur Yılmaz
  Birgül Kandemir
  Tuğba Ergül
  Şeymanur Gökçe
  Öğr.Gör. Mahmut Dağcı
 • Senanur Denizyaran
  Sema Şen
  Dilan Tali
  Öğr.Gör. Mahmut Dağcı
 • Melike Başalan
  Kübra Ata
  Özge Marhan
  Esmanur Üstünkaya
  Öğr.Gör. Burcu Demircan
 • Yeşim Ahlatcı
  Zeynep Şayir
  Eda Köksal
  Öğr.Gör. Burcu Demircan
*Proje Gruplarının isimleri randomize olarak hemşire kuramcıların gruplara atanmasıyla oluşturulmuştur.

Program Akışı

 • Prof. Dr. Türkinaz AŞTI
  BVÜ Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölüm Başkanı

  Araştırmaların Değerlendirme Süreci – Prof. Dr. Nurten Kaya

 • Prof. Dr. Türkinaz AŞTI
  BVÜ Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölüm Başkanı

 • Dereceye giren ilk 5 proje randomize olarak açıklanacaktır.

 • Hemşirelik 4. Sınıf Öğrencisi

 • *Hemşirelik 4. Sınıf Öğrencisi

 • *Hemşirelik 4. Sınıf Öğrencisi

 • *Hemşirelik 4. Sınıf Öğrencisi

 • *Hemşirelik 4. Sınıf Öğrencisi

 • Birinci Olan Projenin Açıklanması
  Prof. Dr. Türkinaz AŞTI

  BVU Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölüm Başkanı

  İkinci Olan Projenin Açıklanması
  Prof. Dr. Nurten KAYA

  İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Sağlık Bilimleri Fakültesi

  Üçüncü Olan Projenin Açıklanması
  Doç. Dr. Nuray TURAN

  İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Florence Nightingale Hemşirelik Fakültesi

  Dördüncü Olan Projenin Açıklanması
  Dr. Öğr. Üyesi Hale TOSUN

  Sağlık Bilimleri Üniversitesi Hamidiye Sağlık Bilimleri Fakültesi

  Beşinci Olan Projenin Açıklanması
  Dr. Öğr. Üyesi Hale TOSUN

  Sağlık Bilimleri Üniversitesi Hamidiye Sağlık Bilimleri Fakültesi

 • Prof. Dr. Türkinaz AŞTI
  BVÜ Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölüm Başkanı

 • Prof. Dr. Türkinaz AŞTI
  BVÜ Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölüm Başkanı